Privacybeleid

Privacybeleid Wij waarderen uw interesse in onze online winkel / website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens. 1. Toegang tot gegevens en hosting U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat is b.v. bevat de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een correcte presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd. 2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractbeheer We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben die nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de verwerking van uw contact en u de bestelling niet kunt voltooien zonder hun specificatie of het contact niet kunt verzenden. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO voor contractafhandeling en verwerking van uw vragen. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van eventuele fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op verder gegevensgebruik, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. 3. Gegevensoverdracht Voor de uitvoering van het contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO, wij geven uw gegevens door aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsserviceprovider die u in het bestelproces selecteert, zullen we de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die is belast met de betaling en alle betalingsserviceproviders die door ons zijn ingeschakeld om de betalingen te verwerken of naar de geselecteerde betalingsservice. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. 4. E-mailnieuwsbrieven en e-mailreclame Postreclame en uw recht om bezwaar te maken. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, b.v. voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overwegend gerechtvaardigd zijn in het belang van het afwegen van onze belangen, in een promotionele benadering van onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO. 5. Gebruik van gegevens bij de verwerking van betalingen Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 22, lid 2, lit. c DSGVO, wij behouden ons het recht voor om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietreferentiebureaus). Wij dragen uw vereiste persoonsgegevens voor een kredietcontrole over aan de volgende bedrijven: SCHUFA Holding AG Kormoranweg 5 65201 Wiesbaden Creditreform Boniversum GmbH Hellersbergstrasse 11 41460 Neuss CRIF Bürgel GmbH Radlkoferstrasse 2 81373 München arvato infoscore GmbH Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden Passende maatregelen voor Er wordt rekening gehouden met de bescherming van uw rechten, vrijheden en legitieme belangen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt te presenteren en de beslissing aan te vechten door contact te maken met de hieronder beschreven contactopties. Na het voltooien van het contract worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of als we ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Als gevolg hiervan kunnen we u mogelijk niet langer bepaalde betalingsopties aanbieden.